Gå til hovedindhold

Døgnboligerne på Grimstrupvej

Vi er et mindre bosted i Center for Socialpsykiatri og du finder os på Grimstrupvej 101C, lige ved siden af værestedet Fortuna-Grimstrupvej.
Døgnboligen er for dig, som har brug for støtte døgnet rundt og som kan visiteres til længerevarende botilbud gennem din visitation i kommunen.
Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg og at der ikke træffes beslutninger om dig og dit liv uden du er med i processen.

Indhold

  Døgnboligen er for dig med en psykiatrisk diagnose, som har brug for længerevarende botilbud og støtte hele døgnet.

  Døgnboligen - et §108 botilbud.

  Vi er en mindre enhed i Center for Socialpsykiatri. Du finder os på Grimstrupvej 101C, lige ved vores  fællesadministration og værested Fortuna-Grimstrupvej. Døgnboligen er for dig, som har brug for støtte hele  døgnet.

  Der er otte lejligheder i Døgnboligen, hvor de fire lejligheder er etværelses lejligheder og fire toværelses lejligheder. Lejlighederne har alle eget bad/toilet og et mindre the-køkken. Der er også en fællesstue med  køkken.

  Når du bor i Døgnboligen, kan du altid snakke med en af personalerne, da vi har døgnbemandede. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg i din hverdag og får mulighed for, at trives. Vi har det sociale fællesskab i fokus, og støtter op om, at størst mulig medbestemmelse på din hverdag. Vi arbejder ud fra empowerment (give dig din styrke og handlekraft tilbage) og recovery (at komme sig) så vi kan støtte dig i, at få et meningsfyldt liv. 

  Når du bor i Døgnboligen modtager du individuel støtte og de faste rammer og aftaler, vi laver sammen med dig, er for for skabe den rette struktur og sammenhæng, du har brug for.

  I forhold til medbestemmelse så får du også indflydelse på fælles- og service arealerne. For eksempel da vi lavede personale kontoret om, var vores beboere med til at bestemme, hvordan det skulle indrettes.

   

  Forrige Næste