Gå til hovedindhold

Om centret

I Center for socialpsykiatri leverer vi indsatser til forskellige målgrupper.

Derfor har vi flere forskellige faggrupper ansat, således at vi videst muligt omfang kan tilbyde de rette kompetencer til den indsats vi skal levere.
Vi har både botilbud, leverer bostøtte i eget hjem §85, udfører overtagende hjælp §83, samt udfører sygepleje §138.

Indhold

  Er du tilknyttet Center for Socialpsykiatri, enten som bruger eller pårørende?

  Vi arbejder med dig som er mellem 18 og 65 år, og har en sindslidelse. Vi har forskellige tilbud som du kan blive tilknyttet. Tilbuddene strækker sig fra botilbud til dagtilbud, støtte i eget hjem og væresteder. Rundt omkring på siden finder du beskrivelser af de forskellige tilbud i Center for Socialpsykiatri.

  Vi arbejder sammen på kryds og tværs

  I alle vores afdelinger møder du medarbejdere med forskellige baggrunde, både faglige og personlige. Fælles for os alle, er at vi gerne vil gøre noget godt for dig eller din pårørende.

  Du møder passionerede medarbejdere i Center for Socialpsykiatri Næstved. Vi tager dig og de liv vi kommer i kontakt med alvorligt.

  Vi elsker at lære fra os, og vi har derfor praktikpladser i flere af vores afdelinger.

  Som studerende eller elev bliver du en del af et team og en hverdag. Du får lov til at udvikle dig fagligt, såvel som personligt. Vi modtager både SOSU elever og pædagogstuderende. 

  Vi sætter vores faglighed højt

  Vi arbejder på kryds og tværs af forskellige fag. Tværfaglighed og innovativ/kreativ tænkning, er en stor del af den indsats, som vi leverer til vores borgere. Vi har et stort fokus på både at rekruttere relevante medarbejdere, samt fastholde medarbejdere af hensyn til rette kompetencer og erfaring. tværfaglighed gør os stærkere, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.
  I Center for Socialpsykiatri er din udvikling i fokus. Hvad enten du bor i botilbud eller modtager støtte i eget hjem, så udarbejdes der i samarbejde med dig indsatsplaner, som tager udgangspunkt i dit liv og dine behov. Det betyder at vi i samarbejdet med dig, tager udgangspunkt i dit unikke liv og de problemstillinger du står overfor og sammen arbejder vi frem mod din Recovery.
  Du er med til at arbejde med dig

  Et godt liv starter med at turde og du kan – sammen med os.

  Socialpsykiatriske metoder

  I Center for Socialpsykiatri arbejder vi med en bred vifte af faglige tilgange. Når vi til dagligt arbejder med dig, eller din kære, træffer vi hver dag beslutninger baseret på vores faglige baggrunde. Vi er et tværfagligt center, og det betyder at vi har forskellige faggrupper ansat. Forskellige fagligheder gør os stærke, så vi kan hjælpe dig bedst muligt. på nuværende tidspunkt har vi følgende fagligheder ansat: pædagoger, Social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, samt kontoruddannede medarbejdere.
  Vi mener, at alle mennesker er individuelle. Det betyder at vi i samarbejdet med dig, tager udgangspunkt i dit unikke liv og de problemstillinger du står overfor og sammen arbejder vi frem mod din Recovery.

  Du er med til at arbejde med dig

  Recovery (at komme sig) er en personlig udviklingsproces, som det enkelte menneske gennemgår. Her er målet at blive i stand til at leve et liv, der giver mening for den enkelte. Der er tale om en dybt personlig proces, som er forskellig fra menneske til menneske. Der skal være plads til at du udvikler dig, og samtidig forventer vi, at du selv deltager aktivt i din ’forbedring’. Vi arbejde ofte ud fra den kognitive metode, hvor det antages at alle handlinger starter med en tanke. Når man kan identificere den tanke der leder til en handling man gerne vil ændre, bliver det nemmere at finde ud af, hvorfor man handler, som man gør og derfor nemmere at ændre.

  Et godt liv starter med at turde

  Du har et medansvar i dit liv, men du skal selvfølgelig være indstillet på at turde udvikle dig. For at du kan udvikle sig sammen med os, skal vi sammen arbejde på at få en god relation til hinanden, hvor der er rummelighed og mulighed for refleksion. Vi arbejder praktisk, og hjælper dig til at genskabe sociale kompetencer samt andre færdigheder. Uanset om du bor i en afdeling eller får støtte i eget hjem, er vores mission at du får det bedste ud af dit liv.

  Vores mission, vision og værdier tager udgangspunkt i, at du kan sammen med os

  Øjenhøjde med dig, Recovery, Empowerment og anerkendelse er nogle af de nøgleord, som har stor betydning for den indsats som vi leverer i CSP. Ordene er, sammen med værdiordene med til at danne ramme om vores mission, vision og værdier.

  Mission

  Vores mission er at hjælpe dig, som er sindslidende, med at få mest muligt ud af dit liv, ud fra dine evner, ressourcer og de ønsker du har.

  Vi er her for din skyld og vi ved, at du kan, sammen med os. Det handler om din personlige udvikling i forhold til hvor i livet du er.

  Vision

  Vores vision er simpel, nemlig:

  • At vi bliver det bedste kommunale tilbud til dig med en sindslidelse.
  • At vi fortsætter med at tænke ud af boksen og er innovative i vores arbejdsmetoder ud fra de midler vi har til rådighed.
  • At sørge for at du føler dig anerkendt, når du samarbejder med os.
  • Alle har ret til at få det bedst mulige liv.

  Værdier

  Tillid, helhed og dialog.
  Sammenarbejde og tværfaglighed blandt os kolleger, er vitalt for vores daglige samarbejde med dig. Når medarbejderne har et godt samarbejde, så kan du mærke det. 

  Indsatsen skal tage udgangspunkt i din personlige udvikling i forhold til, hvor du er i dit liv.

  Formålet med Sundhedsaktører i Center for Socialpsykiatri er at styrke sundhedsfremmende aktiviteter for borgere tilknyttet vores center. Funktionen understøtter medarbejdernes arbejde med borgerne og sikrer øget synlighed for sundheds- og sociale tilbud.

  Sundhedsaktørernes opgaver er blandt andet at hjælpe de enkelte afdelinger med at, etablere aktiviteter og sundere kost ud fra KRAM (KostRygningAlkoholMotion) og ”Små skridt” principperne.

  Sundhedsaktørerne hjælper kollegerne med at udvikle en plan i samarbejde med borger, som understøtter borgers vej til en sundere livsstil.

  Sundhedsaktørerne fungerer også som brobyggere mellem Socialpsykiatrien og foreningen Vejen frem og hjælper til at lettere adgang til foreningslivet.

  Samarbejdspartnere i Center for Socialpsykiatri

  I Center for Socialpsykiatri har vi rigtig mange samarbejdspartnere og vi står gerne for en stor del af koordinering af samarbejdet sammen med borger. Af samarbejdspartnere kan nævnes:

  • Privat praktiserende læger og psykiatere og andre speciallæger
  • Diverse sygehuse i regionen, hvor borgere kan blive henvist til og f.eks. Epilepsihospital i Dianalund
  • Retspsykiatrien i Slagelse
  • Oringe og Slagelse psykiatri hospital
  • Andre centre i Næstved Kommune m.fl.

  I Center for Socialpsykiatri samarbejder og understøtter vi foreningen Vejen frem, både i forhold til drift og aktiviteter.

  Vi har en aktivitetskoordinator- funktion på ca. 7 timer om ugen, som varetages af Anders, samt flere  medarbejdere med ekstra fokus på aktiviteter i Vejen frem.
  Vejen frem er en folkeoplysende frivilligforening, der har fokus på socialt udsatte borgere i Næstved kommune. Foreningens fokus er at inkludere og skabe sociale netværk, med en bred vifte at faste aktiviteter såsom, yoga, badminton, svømning og mange flere spændende aktiviteter. Udover faste planlagte aktiviteter, afholdes der aktive- og sociale events i løbet af året.

  Foreningen har et lavt foreningskontingent for medlemmerne. Hvis du gerne vil høre mere, så har du følgende muligheder:

  Kontakt Vejen Frem

  Du kan ringe til aktivitetskoordinator Anders på telefon 2545 1442, eller sende en mail til Vejen Frem på mail vejenfremnaestved@gmail.com 

  Formaliseret samarbejde med distriktspsykiatrien. Integreret Psykiatri involverer ikke kun Center for Socialpsykiatri i Næstved Kommune, men alle relevante centre i kommunen. 

  Vores formaliserede samarbejdet har til formål at sikre bedre koordinering, mere rettidig og relevant indsats til borgere, som indskrives i Integreret Psykiatri. Samarbejdet er afhængig af, at borger giver samtykke.