Gå til hovedindhold

Støtteteamet

Vi kan f.eks. hjælpe dig med struktur i hverdagen, støtte til medicinsk behandling og/eller praktiske opgaver afhængig af din bevilling.
Vi samarbejder med dig om, at blive så selvhjulpen som muligt.

Indhold

  Velkommen til Støtteteamet i Center for Socialpsykiatri Næstved

  Vi er et dynamisk team, som hele tiden arbejder på at forbedre og optimere vores arbejdsgange til gavn for vores borgere. Vi arbejder efter Serviceloven §85, §83, samt Sundhedsloven §138.
  Når du kommer i kontakt med os, er det fordi du er blevet henvist hertil af myndighedsafdelingen i den egen kommune.

  Vi vil hjælpe dig på mange måder, alt efter hvad du har behov for.
  Støtteteamet kan hjælpe dig med at få struktur på hverdagen, støtte til at få din medicin, praktiske opgaver i hjemmet m.fl. Praktiske opgaver kan være rengøring, indkøb m.m.

  Støtte tilrettelægges med udgangspunkt i dine ressourcer. Vi tilbyder dig individuel støtte i hjemmet, telefonisk støtte og/eller deltagelse i relevante gruppeforløb i vores støttecenter. Støtten ydes for at hjælpe dig til selvhjulpenhed.
  Vi arbejder sammen med dig ud fra din handleplan og vi vil hjælpe dig til at udvikle relevante ressourcer, så du kan nå dit fulde potentiale. Du kan være tilknyttet i kortere eller længere tid alt efter dit behov. Vi ønsker at du langt henad vejen kommer til at kunne klare dig selv igen og derfor er vores støtte også individuel tilrettelagt.
  Støtteteamet er tværfagligt dvs at vi har kompetencer til at varetage relevante socialfaglige og sundhedsfaglige problemstillinger, samt yde en tværfaglig indsats.

  Vi arbejder sammen med dig ud fra din handleplan.